Paarden coaching

Coaching en meer

We willen allemaal vrede, maar die moet binnen in ons beginnen. Het paard benadrukt en versterkt deze innerlijke strijd in dit opzicht.

Ik coach jou met mijn eigen paard, ik coach jou ook graag met jouw eigen paard.

Paardencoaching is het inzetten van paarden als hulpmiddel voor mensen. Hierbij wordt een beroep gedaan op de natuur van het paard, namelijk diens aard als vluchtdier en het leven in een kudde.

Als vluchtdier is een paard constant bezig met het in zich opnemen van zijn omgeving. Is er een roofdier in de buurt? En zo ja, is deze van plan om aan te vallen of niet? Paarden hebben met hun sterke zintuigen het vermogen om op afstand aan te voelen wat er in het roofdier omgaat. Als zij merken dat het roofdier op jacht is, zullen ze vluchten. Als ze merken dat het roofdier verzadigd is, zullen ze gewoon verder gaan met grazen. 

Als kuddedier zijn ze afhankelijk van hun kuddegenoten. Het meest ervaren paard, de leidende merrie wijst de weg als ze moeten vluchten De hengst zal als  sterkste de kudde verdedigen.

Los van de rangorde in een kudde, moet ook ieder kuddelid gezond zijn. Een ziek of kreupel paard is niet goed in staat om te vluchten. De andere leden van de kudde zullen dan proberen om dit zieke dier te helpen. Dat doen ze door extra bescherming te bieden en (emotionele) spanning over te nemen. Deze spanning laten ze vervolgens afvloeien door te gapen. 

Het bijzondere aan paarden is dat ze geen onderscheid maken tussen een mens of een dier. Zodra ze in contact worden gebracht met een persoon, reageren ze vanuit hun natuur op de spanning en uitstraling die dit ‘nieuwe kuddelid’ met zich meedraagt. Als ze opmerken dat deze persoon (emotioneel) niet fit is gaan ze proberen om te helpen. Dit doen ze weer vanuit hun perspectief om samen zo veilig mogelijk te zijn en om te kunnen vluchten bij mogelijk gevaar.

Paardencoaching is vooral zinvol bij het loslaten van spanning die je (onbewust en onbedoeld) vasthoudt in je lichaam. Dit kan recente spanning zijn van ervaringen die je onlangs hebt meegemaakt, maar veel vaker is deze spanning al ontstaan in je jeugd en zit het sindsdien opgeslagen in je lichaam. Latere ervaringen die je spanning hebben opgeleverd komen daar bovenop. Als de last uiteindelijk te groot wordt, zegt je lichaam ‘stop’. Dit uit zich bijvoorbeeld in een burn-out of depressie.

De invloed van het gezin waarin je bent opgegroeid is onmiskenbaar groot. Toen moest je je staande houden in die situatie en heb je een modus gevonden om door te gaan onder de omstandigheden waarin je je bevond. Dit overlevingsmechanisme installeert zich dan in je hele wezen. Als je eenmaal volwassen bent, is dit mechanisme vaak nog onbewust actief als oude software, waardoor je tegen allerlei uitdagingen kunt oplopen.

Ook al heb je een fijne jeugd  gehad, toch ontwikkelt ieder kind van nature een overlevingsmechanisme. Als je bijvoorbeeld heel beschermd bent opgevoed, dan zal je overlevingsmechanisme waarschijnlijk snakken naar vrijheid. Als je onveilig bent opgegroeid, dan kun je je wel voorstellen wat je overlevingsmechanisme allemaal voor je gedaan heeft. Zo verschilt het per persoon wat je nog uit je verleden met je meedraagt.

Het paard weerspiegelt opgeslagen spanningen in jouw lichaam direct. Het komt regelmatig voor dat iemand denkt het eigen thema wel te kennen, maar dat een dieper liggende oorzaak naar boven komt. Hierdoor ontstaat inzicht in de situatie en ervaar je ruimte en vrijheid om er op een andere manier naar te kijken en mee om te gaan. Dit levert direct meer rust en ontspanning op.

Tijdens de paardencoaching werk ik met het paard en met jou samen, ik stem mij op jullie beide af en luister naar wat het paard jou te vertellen heeft. Hierbij zal ik samen met het paard jou ook de nodige ondersteuning geven.

Doe mee aan een van onze speciale activiteiten

Cirkel voor de jongvolwassenen

Voor jonge mensen van 18 tot 35 jaar. In overleg kan een andere leeftijd ook.

Deze ochtend biedt een veilige bedding voor jou waarin je met gelijkgestemden bewuste jong volwassen die ook spiritueel hun pad lopen samen komt. 

Ik merk in mijn omgeving dat er veel behoefte aan is en dat je in het dagelijks leven niet altijd iemand tegenkomt of hebt in je omgeving waar je je verhaal mee kunt delen, vragen kunt stellen zonder dat iemand je vreemd aankijkt omdat hij/zij niet weet waar je het over hebt.

Hier kun je in een veilige ruimte onder mijn begeleiding je verhaal kwijt. Waar loop je tegen aan? Waar heb je hulp bij nodig? Deze ochtend is ook om van elkaar te leren. Als afsluiting van deze ochtend is er een meditatie zodat jij weer opgeladen naar huis gaat.

Samen onderweg

We beginnen met een voorstelrondje.

  • Je gaat je gids ontmoeten maar ook ervaren hoe hij/zij zich aan jou laat zien/voelen. Je gaat leren hoe je met je gids communicieerd
  • Je gaat de energie van verschillende engelen ervaren, zodat je weet wie er bij je is.
  • We gaan in diepe meditatie waarin we op het hart en de keel zullen werken.
  • In de middag gaan we schilderen of een moodboard maken in contact met jouw gids en de energie van de dolfijnen.

 

Op het einde zullen we jouw schilderij of moodboard bespreken.

Tijdens deze dag blijven we in verbinding met elkaar maar ook blijf je dicht bij jezelf. Deze dag draait om jou.

Vrouwencirkel

Wat kun je verwachten?

Samen verbinden, uitwisselen, delen, healing en samenzijn met andere vrouwen tijdens de cirkel.

Voel je welkom om vanuit zachtheid te verbinden met je vrouwelijkheid.

Alles mag er zijn. Dat wat er speelt komt vanzelf naar voren.

We sluiten af met een mooie meditatie