Praktijk: Nicole Kramer, mens & dier

Healing en groei, mens en dier, behandeld gegevens van jou, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Met welk doel bewaar ik jou persoonsgegevens:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk, dat ik als jouw behandelend

therapeut, een dossier aan leg, dit is ook wettelijk verplicht van de WGBO.

Jouw dossier bevat aantekeningen van de uitgevoerde behandelingen en de

gezondheidstoestand. Indien noodzakelijk voor jouw behandeling kan ik 

ook de opgevraagde gegevens van een andere zorgverlener toevoegen,

alleen met jouw toestemming.

Hoe beveilig ik uw gegevens:

Bewaartermijn:

Ik zal jouw gegevens niet langer bewaren dan dat ik ze nodig heb voor de doelen

die ik eerder omschreef. De WGBO vereist dat jouw gegevens wettelijk 15 jaar

bewaard bijven.

De gegevens van uw dossier kunnen ook nog om de volgende doeleinden gebruikt

worden:

Jouw AGV rechten:

Je mag toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd intrekken, vanaf het moment

dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken. 

Privacy op de faktuur:

Doe mee aan een van onze speciale activiteiten

Cirkel voor de jongvolwassenen (18 tot 30 jaar)

Deze ochtend biedt een veilige bedding voor jou waarin je met gelijkgestemden bewuste jong volwassen die ook spiritueel hun pad lopen samen komt. 

Ik merk in mijn omgeving dat er veel behoefte aan is en dat je in het dagelijks leven niet altijd iemand tegenkomt of hebt in je omgeving waar je je verhaal mee kunt delen, vragen kunt stellen zonder dat iemand je vreemd aankijkt omdat hij/zij niet weet waar je het over hebt.

Hier kun je in een veilige ruimte onder mijn begeleiding je verhaal kwijt. Waar loop je tegen aan? Waar heb je hulp bij nodig? Deze ochtend is ook om van elkaar te leren. Mocht het nodig zijn dan vindt er heling plaats. Als afsluiting van deze ochtend is er een meditatie zodat jij weer opgeladen naar huis gaat.

Aanmelden via mail of what’s app

Opstellingsdag

Op deze dag gaan we kijken wat er bij jou speelt, waar jij inzichten in kunt krijgen en heling mag plaats vinden. Een opstelling is een uiterst effectieve methode om inzicht te krijgen in het krachtenveld van jouw familie, thema of je schaduwkanten. Tijdens een opstelling worden onzichtbare patronen zichtbaar gemaakt en daarmee voor jou beter hanteerbaar in het dagelijkse leven. 

Jij staat centraal de overige deelnemers zijn representanten. Representanten blijken in staat te zijn om heel zuiver te voelen wat zich afspeelt in de personen die ze representeren, wat jou waardevolle informatie geeft. Is de sessie klaar dan worden de rollen omgedraaid en staat de volgende persoon centraal en zijn de anderen weer representant. Ook de representant krijgt inzichten en heling, vaak is alles met elkaar verbonden en spelen ook bij de représentant de thema’s die ingebracht worden.

Aanmelden via mail of what’s app

Vrouwencirkel

Wat kun je verwachten?

Samen verbinden, uitwisselen, delen, healing en samenzijn met andere vrouwen tijdens de cirkel.

Voel je welkom om vanuit zachtheid te verbinden met je vrouwelijkheid.

Alles mag er zijn. Dat wat er speelt komt vanzelf naar voren.

We sluiten af met een mooie meditatie

Aanmelden via mail of what’s app